MASECZKI OCHRONNE DLA SENIORÓW2020-04-27  
Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje na wioski zakupione przez wolsztyński samorząd miejski maseczki ochronne dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Zapraszamy po ich odbiór osoby potrzebujące, a zwłaszcza starsze, którym trudno jest
samodzielnie nabyć takie maseczki. Druhowie OSP w Obrze będą je wydawać w najbliższą sobotę od godz. 15:00 do 16:00 przy remizie.