Informator
Koło Gospodyń Wiejskich
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
2015-05-02
 
Przewodniczący :  pani Grażyna Lorenz
Zastępca :  pani Aneta Komasa
Skarbnik :  pani Danuta Nowak
Sekretarz :  pani Agnieszka Jureczka
Spotkania odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.

HISTORIA
Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Obrze

K.G.W. jest organizacją społeczną. Jak sama nazwa wskazuje działa na terenie wsi, a członkami tej organizacji są kobiety wiejskie. Koło powstało 1961 roku założycielką była pani Kazimiera Orwat. Celem koła było prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturowej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich. Upowszechnieniu postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym. Poprawa stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi oraz poprawa estetyki zagród wiejskich. W roku 1964 przewodniczącą koła zostaje pani Zofia Szmatuła koło liczyło wtedy około 120 członkiń. Zadaniem koła było rozprowadzanie piskląt, organizowano pokazy żywieniowe, kursy szycia i haftowania, organizowano wieczorki i zabawy taneczne, również współpracowało z kółkiem rolniczym. Od 1981 roku przewodniczącą koła jest pani Grażyna Lorenz. Koło zajmowało się rozprowadzeniem czasopisma takich jak: Gospodyni, Młody Rolnik, Plon, organizowało kursy gotowania i szycia, haftu. Rozprowadzało nasiona warzyw, kwiatów, krzewów, drzewek owocowych, różnego rodzaju ziół, borówki, jeżyny bez kolcowej, przez wiele lat pilotowane przez specjalistów Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Prowadzono różne prelekcje lekarskie, sanitarne, weterynaryjne z zakresu upiększania mieszkań, ogródków i zagród. Organizowano ‘’Dziecińce’’ dla najmłodszych dzieci w okresie żniw. Koło współpracuje z organizacjami wiejskimi, pomaga przy organizacji festynów, zabaw, dożynek, uczestnicy w pokazach na najładniejszy stolik wielkanocny. Organizuje stoiska na dni Wolsztyna, uczestniczy w święcie Pyry. Co roku przygotowuje potrawy wigilijne dla osób samotnych, co roku delegacja jedzie z wiankiem na noc świętojańską do Świętna. Obecnie koło liczy 28 członkiń.


liczba odwiedzin: 993639 online: 1
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt