Aktualności
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
2017-03-19
 Pani Sołtys Anna Piskorska powitała bardzo serdecznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości,
wśród których znaleźli się: Pan Wojciech Lis- Burmistrz Wolsztyna, radni Gminy Wolsztyn: Pan Paweł Kopciuch i Pan Jakub Lorenz- przewodniczący Rady Sołeckiej; Pan Mariusz Klim- dzielnicowy. Pani sołtys przywitała także obecnych na sali przedstawicieli mediów. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 77 osób. 
Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Pana Kazimierza Wawrzynowicza – rodowitego Obrzanina, regionalistę. 
Zasłużonego dla Ziemi Wolsztyńskiej, autora monografii „Obra. Zarys dziejów”
Jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys i przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za miniony rok: - stan finansowy (dochody i wydatki) - inwestycje na terenie wsi (otwarcie Przychodni Lekarza Rodzinnego, wyposażenie placu zabaw w ławki i kosz na śmieci ) - imprezy i uroczystości okolicznościowe ( Sylwester pod chmurką 2016, spotkanie z podróżnikiem panem Piotrem Horzelą, Festyn Rodzinny„Powitanie Lata”, Dożynki wiejsko - parafialne, spotkanie z Mikołajem) - działalność świetlicy wiejskiej (wyjazd dzieci do kina w czasie ferii, weekendowy pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, wyjazd do parku rozrywki BOGILU, świetlica wzbogaciła się o komputer przekazany przez firmę Nor Dan. Podziękowania dla pani Joanny Dzioch za prowadzenie świetlicy).
 - Współpraca z organizacjami działającymi w Obrze ( spotkanie integracyjne z przedstawicielami organizacji) - sala wiejska prowadzi imprezy komercyjne i towarzyskie. W tym roku planujemy modernizację kuchni, wyzwaniem dla nas będzie ulica Bernardowska. Na koniec swojego wystąpienia Pani Sołtys podziękowała wszystkim tym osobom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli, pomogli, byli obecni przy pracach społecznych dla dobra naszej Małej Ojczyzny. 
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Wojciech Lis. Podziękował pani sołtys i radzie sołeckiej za dotychczasową aktywną pracę. Zwrócił uwagę, że wielkim przedsięwzięciem w minionym roku w Obrze była Przychodnia Lekarza Rodzinnego. Podziękował mieszkańcom za wsparcie, pomoc, a szczególne panu Jakubowi Lorenzowi, za determinację i zaangażowanie. Pan Burmistrz powiedział, co do tej pory zrobiono w Obrze m.in. dokończono ulicę Wąską. W planach jest budowa przedszkola w Obrze- na ten rok przewidziano etap projektowy, realizacja w roku przyszłym. Kolejną inwestycją będzie budowa ścieżki rowerowej z Obry do Świętna. Pan Jakub Lorenz powiedział kilka słów o przychodni. Podkreślił, że adaptując budynek pod przychodnię trzeba było wykonać wiele prac towarzyszących przy świetlicy wiejskiej. Dokonano także modernizacji CO- pomontowano ciepłomierze w każdym pomieszczeniu. 
W dalszej części głos zabrał dzielnicowy Pan Mariusz Klim. Powiedział m.in. o tym, że każda posesja powinna mieć oznaczenie (numer w widocznym miejscu), o opiece nad czworonogiem, o prawidłowym oświetleniu rowerów, o zanieczyszczaniu lasów śmieciami, o prawidłowym zabezpieczeniu mienia. Zwrócił również uwagę na aplikację wprowadzoną przez policję: „Moja komenda”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. W kolejnym punkcie zebrania poruszono sprawę kompostowni na Krutli. Pan Jakub Lorenz powiedział zebranym na jakim etapie sprawa stoi. Obecnie jako Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Świętego i Winnicy możemy być stroną w postępowaniu. Stąd też w listopadzie 2016 roku stowarzyszenie zleciło wykonanie opinii środowiskowej Jeziora Świętego i wyrobiska panu dr Michałowi Łopacie (koszty pokryło stowarzyszenie). 6 lub 7 kwietnia 2017 roku przyjedzie pan Łopata z koncepcją, jak obronić Jezioro Święte. Następnie Pan Jakub Lorenz podziękował panu Mieczysławowi Orlikowskiemu za dotychczasową owocną pracę jako prezesa Znicza Obra. Pan Orlikowski pełnił funkcję prezesa Znicza Obra 12 lat, uporządkował sprawy własnościowe terenu, zadbał o ogrodzenie obiektu, nawodnienie boiska. Ubiegał się o środki z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu. Jak sam powiedział, wykorzystał swój potencjał. Na stanowisku prezesa Znicza Obra zastąpił go Pan Witek Walachowski. 
W kolejnym punkcie wybrano nowych członków do Rady Sołeckiej: panią Mariolę Zygalską, pana Jerzego Drzymałę, pana Tomasza Tomysa i pana Sławomira Waśko. Kandydatury przegłosowano 75 głosami. W wolnych głosach i wnioskach poruszono sprawę ulic m.in. - ulica Bernardowska. Pani Joanna Buczkowska zgłosiła już po raz kolejny, że ulica ta kiedy przychodzą roztopy, bądź deszcze jest w ogóle nieprzejezdna. Nie można wyjść z domu, ponieważ jest pełno błota, dziur. Pan Jakub Lorenz odpowiedział, że na razie będą włożone tam tymczasowo płyty (koszt ok. 50 tys.), jedna będzie pełniła funkcję chodnika. Temat ul. Jeziornej poruszył Pan Sławomir Kramski, powiedział, że ta ulica utwardzona została jakimś grysem, co nie przyniosło zamierzonego efektu. Nadal jest pełno dziur, samochody mogą urwać zawieszenie. W ubiegłym roku grupa mieszkańców podpisała się pod petycją w tej sprawie. Panu Kramskiemu wtórował Pan Mieczysław Orlikowski, który powiedział, że dziur jest tyle, że nie można ich ominąć. Zaproponował, by puścić tam co jakiś czas równiarkę z walcem. Przy okazji Pan Orlikowski powiedział, że trzeba uregulować sprawę własności gruntów obejmujących ulicę Jeziorną, Słoneczną i przy cmentarzu, zwrócić się do Agencji Rolnej w Poznaniu i przejąć te grunty. Pan Paweł Kopciuch odpowiedział, że sprawą się interesują. Natomiast w kwestii dróg- 6 marca był przetarg i będą równane drogi (również ulica Śliwkowa). Modernizacja ulicy Jeziornej będzie musiała poczekać. - Pan Mirosław Bajon zwrócił się do pana dzielnicowego z prośbą o patrole na winnicy. Tam urządzane są imprezy, pozostawiony zostaje bałagan, śmieci. By zwiększyć nadzór nad tą częścią jeziora. - 
Pan Szymon Tomys pruszył temat pożarów w przewodach kominowych, obowiązkiem jest by czyścić kominy 4 razy w roku. Raz w roku natomiast powinien być przeprowadzony przegląd techniczny komina i wydane do tego stosowne zaświadczenie (zaświadczenie może wydać tylko mistrz kominiarski), bo gdyby coś się stało, to jak nie będzie takiego zaświadczenia nie wypłacą odszkodowania. 
Pani Sołtys powiedziała, że wystosowała pismo do Starego Bojanowa i Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu odnośnie utrzymania porządku przy pałacu w parku, chodzi o pas zieloni przy drodze do kościoła. Kilka dni temu w rozmowie telefonicznej z pełnomocnikiem pana Kniata głównego dzierżawcy tego terenu – panem Tamborskim uzyskała zapewnienie, że ta część parku zostanie w niedługim czasie oczyszczona, poza tym pan Tamborski zwrócił się z propozycją, by pomieszczenie po starej przychodni wykorzystać w razie potrzeby potrzebującej rodzinie np: po pożarze lub jakimś zdarzeniu losowym. Pani sołtys dodała, że doceniamy to jako mieszkańcy Obry i dziękujemy. - Pan Ryszard Jankowiak zwrócił uwagę, że niebawem zacznie się sezon letni, stąd też dużo ludzi przyjeżdża nad jezioro do Obry. Przeważnie jadą ulicą Nową, bardzo szybko. Jest niebezpiecznie. Apeluje do policji, by przyjrzeć się tej sprawie. Na koniec pani sołtys podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła zebranie. 
liczba odwiedzin: 360759 online: 1
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt