WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK
2017-11-01
Podczas głosowana oddano łącznie 3631 głosów, z czego 3397 głosów ważnych oraz 234 głosy nieważne.  
Wyniki głosowania kształtują się następująco:   
1. Ogród społeczny „cztery pory roku” w Obrze - 1245 głosów ważnych. 
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kębłowie - 1003 głosów ważnych. 
3. Budowa ul. Kolejowej w Świętnie - 815 głosów ważnych. 
4. Wolsztyński Rower Miejski - 217 głosów ważnych. 
5. Wybieg dla psów - 117 głosów ważnych.  
Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2018 rok zgodnie z uchwałą przeznaczono kwotę 300 000,00 zł., z czego szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania nie mógł przekroczyć 150 000,00 zł.   Zgodnie z § 4 ust. 9 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/355/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2018 rok, Burmistrz Wolsztyna wprowadzi do budżetu gminy Wolsztyn na 2018 rok propozycje zadań, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2018 rok.   Komisja do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych zadań inwestycyjnych do budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2018 zarekomendowała wprowadzenie do budżetu gminy Wolsztyn na 2018 rok następujące zadania:     
Nazwa zadania                                                  Szacunkowy koszt realizacji   
1.   Ogród społeczny „cztery pory roku” w Obrze                           90 400,00 zł 
2.   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kębłowie             95 000,00 zł   
W związku z niepełnym wykorzystaniem puli środków przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego, proponuje się przeznaczyć pozostałą kwotę – 114 600,00 zł, na realizację jednego z kolejnych zadań nie mieszczących się w całości w ramach dostępnej puli środków: budowę ul. Kolejowej w Świętnie lub Wolsztyński Rower Miejski. Proponuje się wprowadzenie kolejnego zadania po podpisaniu umów na realizację zadań w Kębłowie i Obrze oraz po dostosowaniu zakresu kolejnego projektu - budowy ul. Kolejowej w Świętnie lub Wolsztyńskiego Roweru Miejskiego - do kwoty pozostającej w puli 300 000,00 zł.  
liczba odwiedzin: 228569 online: 1
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt