Aktualności
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
2018-02-28
W roku 2018 obowiązują następujące zasady udzielania pomocy przy usuwaniu wza. ZM „Obra”na podstawie 
zgłoszonych wniosków ogłasza otwarty, nieograniczony przetarg na demontaż i utylizację wza. Przetarg 
rozstrzygnięty i uprawomocniony zostanie do 31 maja 2018 roku. Zakwalifikowany do projektu właściciel 
nieruchomości ponosi 30% kosztów demontażu wza, zrealizowanego TYLKO I WYŁĄCZNIE przez wykonawcę 
wyłonionego przez ZM „Obra” w ramach przetargu. 70% kosztów demontażu oraz 100% kosztów utylizacji 
ZM „Obra” pokrywa z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota dotacji jest ściśle określona, stąd o przyjęciu 
wniosku do realizacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zmobra.pl (zakładka AZBEST- dofinansowanie, 
wymagania, dokumenty do pobrania) lub osobiście wypełnić w biurze ZM „Obra” Berzyna 6 w 
godz. 7:00-15:00. Szczegółowych informacji udziela p. Karolina Iks tel. 68 347 42 70, e-mail:
karolina.iks@zmobra.pl . 
Nabór wniosków trwa do 15 marca br. włącznie.
liczba odwiedzin: 360734 online: 2
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt