Aktualności
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
2018-04-17
 Pani sołtys Anna Piskorska powitała bardzo serdecznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości wśród, których znaleźli się: Pan Wojciech Lis- Burmistrz Wolsztyna; Radny Gminy Wolsztyn, a jednocześnie Przewodniczący Rady Sołeckiej w Obrze pan Jakub Lorenz; Pan Mariusz Klim- dzielnicowy; Rafał Wojtkowiak- młodszy aspirant;
Pan Zenon Tomys z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wolsztynie. W zebraniu uczestniczyło 68 osób. 
Jako pierwsza głos zabrała pani sołtys i przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w Obrze za miniony 2017 rok: 
- stan finansowy (dochody i wydatki),
- inwestycje na terenie wsi m.in. instalacja kotła z ciepłą wodą w kuchni sali wiejskiej,  
- remont ulicy Jeziornej,   
- imprezy i uroczystości okolicznościowe i kulturalne : Sylwester pod chmurką 2017, 
-  noworoczne spotkanie integracyjne z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie wsi;
- Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola; występ grupy PAT z WDK ze spektaklem edukacyjnym „Jaś i Małgosia”; 
- konferencja z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z Olsztyna na temat: „Eutrofizacja kontra rekultywacja”; 
- udział wsi w konkursie „Sołectwo przyjazne naturze” (promowanie sołectwa, aktywizacja lokalnej społeczności, postawy proekologiczne);
- Festyn Rodzinny- zagospodarujmy razem „Glinki” pt: „Cztery pory roku”; dzieciniec; dożynki wiejsko-parafialne.  
- Budżet Obywatelski na ogród społeczny „Cztery pory roku” część 1 „jesień” w kwocie 90.400- oddano 1245 głosów;  
- udział w konkursie „Piękna Wieś” – otrzymaliśmy za uczestnictwo talon w wysokości 300 zł; 
- spotkanie z Mikołajem w sali wiejskiej.
- Działalność świetlicy wiejskiej- od września 2017 roku opiekunem świetlicy jest pani Adrianna Drożdżyńska,  wcześniej opiekunem była pani Joanna Dzioch (zorganizowano dla dzieci wyjazd w czasie ferii do Zielonej Góry,
 do kina; noc filmowa w świetlicy wiejskiej, przygotowanie przez dzieci spektaklu pt: „Kopciuszek”. 
 Świetlica wzbogaciła się o artykuły biurowe ufundowane przez firmę Nor-Dan. 
 Na koniec swojego wystąpienia pani sołtys podziękowała wszystkim tym osobom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli, pomogli, byli obecni przy wykonywaniu różnych prac porządkowych, naprawczych, przy organizacji imprez, użyczyli sprzętu nagłaśniającego, wzbogacają swą grą i śpiewem uroczystości wiejskie. 
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Wojciech Lis. Podziękował pani sołtys, radzie sołeckiej, organizacjom działającym w Obrze oraz mieszkańcom za dotychczasową aktywną pracę. Nadmienił, że Budżet Obywatelski będzie realizowany w latach następnych. Pan Burmistrz zaapelował, by w piecach paliło się to, do czego są one przeznaczone. Gmina Wolsztyn została skontrolowana w walce o czyste powietrze- niestety jest smog. Chcąc wyjść naprzeciw, gmina uruchomiła program pilotażowy, na mocy którego będzie można zwrócić się o dofinansowanie na wymianę kotła. Przygotowywana jest uchwała- przeznaczone 100 tys. na ten program- dofinansowanie do 5 tys.
Nadal kontynuowany jest bezpłatny program czipowania psów. 
Pan Burmistrz poruszył temat pożarów w przewodach kominowych. Raz w roku powinien być przeprowadzony przegląd techniczny komina i wydane do tego stosowne zaświadczenie- gdyby coś się stało, a tego zaświadczenia by nie było, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania. Pan Burmistrz powiedział, że w tym roku ruszy jedna z większych inwestycji w gminie- budowa przedszkola w Obrze. Był ogłoszony I przetarg, zgłosiły się dwie firmy, jednak koszt wykonania tej inwestycji jest większy niż założono. Dlatego ogłoszono II przetarg- czekają na firmy. Planowane jest postawienie tablicy przy kanale poświęconej Józefowi Buczkowskiemu- powstańcowi wielkopolskiemu. Będzie to pierwszy akcent nawiązujący do obchodów 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości.  
Kolejną osobą, która zabrała głos był pan Jakub Lorenz. Na początku podziękował panu Burmistrzowi i pani sołtys za owocną współpracę. Nadmienił, że sprawa kompostowni na Krutli stanęła w miejscu tzn. Pan Burmistrz wydał decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla kompostowni z dnia 13.03.2017 roku. 
Na odwołanie firma Ziemia Polska ma 3 lata. W jakieś mierze był to skutek naszej działalności, bowiem zespół naukowców wykonał kontrraport pokazując połączenie wyrobiska z Jeziorem Świętym. Dodatkowo Jezioro Święte uzyskało status kąpieliska. Prowadzone są badania dotyczące stanu Jeziora Świętego- koszt badania około 53 tys. Częściowy raport jest na stronie sołectwa Obry i Stowarzyszenia Jeziora Świętego i Winnicy, pełny będzie pod koniec kwietnia 2018 roku. Została również przeniesiona przepompownia z ul. Powstańców Wlkp.  
Fundusz Obywatelski – cała inwestycja pt:” Cztery pory roku” to koszt rzędu ok. 400 tys. Pan Jakub Lorenz wspomniał również o orle, który widniał na przedwojennej wieży kościoła św. Walentego (zamontowany najprawdopodobniej w 1920/21, zdemontowany w 1940 roku)- będzie to nasza cegiełka do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Obok plusów są też minusy. Jak zauważył radny Jakub Lorenz w Obrze jest do zrobienia około 3,5 km dróg, należałoby opracować koncepcję na sieć deszczową. W ciągu minionych 7 lat nie zostały zamontowane w Obrze żadne lampy- oświetlenia nie ma m.in. na ulicy Śliwkowej, św. Anny, koniec ulicy Szopińskiego. Dobrym pomysłem były też światła radarowe na ulicy Szopińskiego. 
W dalszej części głos zabrał dzielnicowy Pan Mariusz Klim. Powiedział m.in. o tym, że każda posesja powinna mieć oznaczenie (numer w widocznym miejscu)- brak to kara w wysokości 250 zł; o właściwej opiece nad czworonogiem- czipowanie psów, sprzątanie po nich w czasie spaceru; o prawidłowym oświetleniu i zabezpieczeniu rowerów; o zanieczyszczaniu lasów śmieciami; o prawidłowym zabezpieczaniu mienia przed kradzieżą. 
Następnie głos zabrał pan Zenon Tomys z Ośrodka Doradztwa Rolniczego- odnośnie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez internet. Powiedział, że system się nie sprawdza, trzeba go dopracować. Gdyby jednak byli zainteresowani, to można by się umówić i wtedy razem z panią sołtys pomogą wypełnić wniosek. 
Na koniec w wolnych głosach i wnioskach zapytano m.in. o to: czy jazda po chodniku jest przestępstwem? 
Co z ulicą Drzymały, bo kostka się rozchodzi? Czy istnieje możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Kanałowej i Szopińskiego? Czy ścieżka rowerowa z Obry do Świętna będzie wyłożona asfaltem? Dlaczego nie będzie na niej obrzeży, bez nich za jakiś czas dojdzie do jej rozpadu. By zadbać o bezpieczeństwo przy małym kościółku- przechodzień na pasach jest mało widoczny. Na te powyższe pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście. Na koniec Pan Burmistrz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, a pani sołtys podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła zebranie.
liczba odwiedzin: 360778 online: 2
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt