ORZEŁ NA WIEŻY KOŚCIOŁA ŚW. WALENTEGO
2018-11-24
Dzięki inicjatywie oraz staraniom parafian udało się odtworzyć wizerunek Orła, a następnie umieścić go na należnym mu miejscu. 
Jest to symboliczne votum wdzięczności w 100 rocznicę odzyskania po latach zaborów wolności przez Ojczyznę. 
Po 77 latach Orzeł powrócił i ponownie rozpostarł skrzydła nad Obrą. Niech będzie to dla nas i następnych pokoleń 
uosobieniem wartości jakie przyświecały naszym przodkom "Bóg, Honor i Ojczyzna".
10 listopada w tym samym kościele została poświęcona tablica pamiątkowa na której czytamy:

"Pamiątka przywrócenia na wieżę kościoła pw. św. Walentego
wizerunku Orła zdjętego przez Niemców w czasie II Wojny Światowej
jako podziękowanie za Odzyskanie Niepodległości
i zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim (1918 - 1919)
oraz dla uczczenia walczących w nim powstańców z naszej parafii
i wszystkich, którzy bronili Kościoła
oraz walczyli za wolność Ojczyzny.
W stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości - wdzięczni  Bogu parafianie." 
liczba odwiedzin: 228530 online: 1
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt