Aktualności
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
2019-02-03
Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2019 r.
Na zebraniu wiejskim w dniu 30.01.2019 roku obecnych było 137 mieszkańców.
Zebranie zwołane zostało przez Burmistrza Wolsztyna Pana Wojciecha Lisa, którego tematem było:
 1. Konsultacja z mieszkańcami wsi w sprawie ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego - Jeziora. 
 2. Sprawozdanie z 4-letniej działalności Rady Sołeckiej w Obrze. 
 3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. 
 4. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

 Ad.1  
Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Obra w sprawie ustalenia urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego – zbiornika wodnego – o nieurzędowej nazwie: jezioro,,Święte”, znajdującego się na terenie sołectwa Obra, na działce nr.1529, o współrzędnych geograficznych obiektu: 52 05'07.8''N, 16 02'47.3''E. W wyniku głosowania wszyscy mieszkańcy tj. 135 osób zagłosowali za tym, aby jezioro nosiło nazwę „ Święte”. 
Ad. 2
Pani Sołtys Anna Piskorska przedstawiła sprawozdanie z 4 - letniej działalności Rady Sołeckiej w Obrze.
- Całokształt prac rozpoczęty został od uporządkowania terenu wokół sali wiejskiej. Pierwszą z inwestycji była budowa parkingu przy sali. Dzięki funduszom gminnym i pracy własnymi siłami powstał piękny nowy parking. Dalsze działania to uporządkowanie piwnic, osuszanie ścian, tynkowanie tych ścian, wstawienie 5 okien piwnicznych, obmurowanie cegłą klinkierową wokół okien, ułożenie kostki wokół sali. 
- Wejście do Sali – otynkowanie filarów, zakup i ułożenie płytek na schodach, zakupione płyty to wkład mieszkańców tych wszystkich, którzy podarowali fanty na cegiełki, które rozprowadzaliśmy podczas Festynu Rodzinnego. Zebraliśmy wtedy 6.000 tys zł. Każdy, kto brał udział w Festynie może powiedzieć, że mała cząstka tego wejścia na salę jest jego zasługą. W sali wiejskiej wykonaliśmy remont instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowano kocioł z zasobnikiem ciepłej wody. Ocieplono styropianem strop wejścia do kuchni, zmywalni, małej salki. Podziękowania za te prace kierujemy do panów Krzysztofa i Waldemara Pilarskich za liczne godziny przepracowane społecznie na dachu, oraz panu Dariuszowi Lorenz za wsparcie finansowe w pracach na sali. W miarę potrzeb dokupowaliśmy sprzęty do kuchni: lodówkę, 2 szafy metalowe, 2 stoły kuchenne metalowe, inne drobne naczynia: blender, robot, talerze itp. Na przełomie 2017/2018 roku odbył się remont - malowanie sali, małej salki, kuchni, holu. Wydatki na salę przez 4 lata były duże, ale były one niezbędne, aby sala mogła sprawnie funkcjonować. 
- Glinki – na których zaplanowaliśmy budowę Parku pod nazwa”Cztery Pory Roku”, aby mieć wizję tego miejsca powstał projekt wykonany przez Panią Darię Ziemkowską z biura projektowego AVANTI z Poznania. Rozpoczęliśmy prace oczyszczania ternu z krzewów, chwastów, zadrzewienia. Pomimo kilkuset godzin prac wykonanych społecznie nie wszystko udało się oczyścić ręcznie, trzeba było wynająć koparkę do usuwania korzeni – firma Lisowski. 
- Dzięki Funduszowi Obywatelskiemu, który wygraliśmy dwukrotnie, dzięki oddanym głosom przez mieszkańców w 2017 roku zajęliśmy I miejsce zdobywając 1245 głosów, oraz kwotę 90.400 zł. W II edycji zajęliśmy III miejsce zdobywając 1695 głosów. Dzięki temu otrzymamy 80.000 zł. Prace na glinkach posuwają się, można je zobaczyć na poniższych slajdach. 
- Place zabaw – zakupiliśmy piasek na wyrównanie terenu obydwu placów – firma Lisowski, dodatkowo ogrodzony został plac zabaw przy wjeździe do Obry obok boiska sportowego – firma Kubaczyk. Na naszą prośbę przyszli rodzice, dziadkowie i dzieci, aby wyrównać nawieziony piasek. Kilka razy wyrywaliśmy chwasty, które wyrastają ponieważ nie używamy tam środków chemicznych tylko usuwamy je ręcznie. Malowaliśmy elementy zabawowe. Sukcesywnie naprawiane jest ogrodzenie, w którym ciągle są dziury !!!? Malowanie kwiatonów – co roku przed sadzeniem kwiatów odmalowujemy kwiatony. Prosimy, aby mieszkańcy podlewali kwiatki w nich nasadzone! Na place zabaw wstawiono ławki z oparciem - otrzymaliśmy je z Gminy, oraz kosz na śmieci MIŚ podarowany przez Związek Międzygminny Obra – dziękujemy! 
- Tablice ogłoszeniowe – w 2015 roku w Obrze stały 2 tablice ogłoszeniowe, odnowiliśmy je i wstawiliśmy 2 nowe. Obecnie na terenie Obry są 4 tablice. W 2018 roku zostały one wymienione na całkiem nowe, obłożone płytą pleksi, aby informacje na nich wieszane uchronić od zniszczeń deszczu i wiatru. Dodatkowo nad tablicami widnieje nr. strony internetowej Obry: www.obra.bior.pl , którą na dzień dzisiejszy odwiedziło już ponad 211820 osób. Dzięki życzliwości pana Piotra Michalskiego mamy darmowy serwer, a w prowadzeniu strony pomaga nam pan Adam Szukalski – dziękujemy! 
- Kompostownia – od lipca 2015 roku nasza uwaga była skupiona na kompostowni, ponieważ firma z Ożarowa Mazowieckiego „ Ziemia Polska” chciała na terenie Krutli po dawnej Wytwórni Mas Bitumicznych otworzyć kompostownię. Zebraliśmy wtedy 974 podpisy pod petycją, która dotarła do władz Gminy. Pierwsze zebranie w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 roku, na którym 130 osób wyraziło swoje niezadowolenie i wniosło sprzeciw przeciwko budowie kompostowni. Petycje w sprawie kompostowni złożyły również sąsiednie wioski: Jażyniec, Kiełkowo, Nowa Obra, Niałek Wielki. 
- W trosce o nasze Jezioro założyliśmy Stowarzyszenie Obrony Miłośników Jeziora Świętego i Winnicy. 
Szczególne podziękowanie należy się tu panu Stanisławowi Wernikowi za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w to przedsięwzięcie. Odbyło się kilkanaście spotkań : „Jak uratować Jezioro Święte”?, prelekcji, wykładów naukowców z Wrocławia, z Katedry Inżynierii Ochrony Wód z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z Olsztyna. Podziękowania składamy władzom naszej Gminy, które wspierają nas finansowo w tych działaniach. 
- Przychodnia – największe wyzwanie w naszej kadencji. Aby zagospodarować pomieszczenia za „zielonymi drzwiami”- bardzo stare zielone drzwi odgradzały ten teren od sali. Adaptacja budynku pod przychodnię wiązała się z wieloma kosztownymi zadaniami, chociażby: modernizacja c.o. montaż ciepłomierzy, rozdzielni ciepła na poszczególne pomieszczenia. Ogromna liczba godzin pracy społecznej, ofiarność darczyńców, pomoc finansowa z Gminy. Podczas otwarcia przychodni, które miało miejsce 3 grudnia 2016 roku na ręce Pana Burmistrza i Zastępcy Burmistrza złożyliśmy pamiątkowe statuetki na których napisano: "CZASEM WDZIĘCZNOŚĆ TRUDNO JEST UBRAĆ W SŁOWA”- Za bezinteresowną pomoc- mieszkańcy Obry. I tak oto mamy piękną przychodnię wyposażoną w nowe sprzęty, dzięki ZPZOZ. Są pewne trudności w obsłudze przychodni, które są związane z brakiem kadry lekarskiej, ale robimy wszystko, aby w Obrze lekarz przyjmował codziennie. 
- Świetlica dla dzieci – Od samego początku myśleliśmy o naszych najmłodszych mieszkańcach. W pomieszczeniach po dawnej poczcie została otwarta świetlica dla dzieci. Zrobiliśmy remont- rozkuto ściany, aby powiększyć powierzchnię, na nich wymalowane zostały motywy baśniowe przez pana Przemysława Domagalskiego, rodzice podarowali meble, firanki, zabawki. Firma NORDAN z Powodowa ofiarowała naszym dzieciom komputer z firmy SZYNAKA Meble dostaliśmy biurko, strażacy podarowali grę CYMBERGAJA i tak od 4 już lat świetlica działa, uczy i bawi. Dzieci wyjeżdżają do kina na wycieczki do Bogillu, do ZOO, do Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, organizujemy im nocki filmowe, andrzejki. Pod patronatem sołectwa organizowane są DZIECIŃCE. Co roku odbywa się Mikołaj ze współpracą z Wolsztyńskim Domem Kultury oraz z Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze skąd odwiedza nas Mikołaj ze Śnieżynkami. Organizowane są teatrzyki dla dzieci” Pracowni za Piecem”- edukacyjne ze współpracą z Komendą Powiatową Policji w Wolsztynie – dziękujemy! 
- Wydarzenia kulturalne - Noc Kościołów – wspólnie z Oblatami włączyliśmy się do organizacji upamiętniającej przybycie Cystersów do Obry. Dane historyczne przekazują nam, że na zaproszenie fundatora opactwa Sędziwoja z rodu Jeleńczyków – Kantora Gnieźnieńskiego, przekazany został w 1231 roku akt nadania własności ziem obrzańskich Zakonowi Cystersów. Składamy podziękowanie Pani Karolinie Przymuszała za uszycie strojów, piekarni Państwa Tomysów za podarowany chleb, masarni Państwa Tomysów za smalec, paniom z KGW za przygotowany żurek, którym częstowaliśmy gości, ale przede wszystkim klerykom za wcielenie się w role cystersów. 
- Siwek Wielkanocny – od 70 lat tradycyjnie w Obrze w okresie wielkanocnym organizowany jest Siwek – ludowa tradycja przebierańców. Organizatorami są druhowie strażacy, a my w tym działaniu staramy się ich wspierać. Podobnie jak z WOŚP to również inicjatywa strażaków, ale i w tej dziedzinie bardzo ich wspieramy i pomagamy. Dodać należy, że w tym roku wspólnie zebraliśmy 20.081,49 zł. 
Wspierajmy wszyscy ten szczytny cel!
- Festyny Rodzinne – tradycją jest, że od 4 lat na powitanie lata organizujemy „Festyn Rodzinny”, podobnie jak Dożynki. W dożynki zaangażowani są nasi rolnicy, właściciele maszyn rolniczych, którzy uczestniczą w korowodzie dożynkowym.  
- W ubiegłym roku jako sołectwo wzięliśmy udział w Powiatowym Turnieju Sołectw w Radomierzu zebraliśmy wspaniałą ekipę, która reprezentowała Obrę w tym wydarzeniu. 
- Piękna Wieś – co roku zgłaszamy nasze posesje do konkursu Piękna Wieś i są one zawsze nagradzane, mamy piękne zadbane domostwa i zagrody. Nasza wieś jest coraz to piękniejsza, dbamy o nasze posesje, dbajmy też o tereny wspólne należące do wsi, chociażby kwiatony, których nie ma kto podlewać...... 
- Prace melioracyjne Pintusa – Oczyszczaniem rowu zajęła się Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich z Kościana. Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku z mechanicznym odmuleniem oraz wycinką krzaków, drzew i oczyszczeniem przepustów. Inwestycja ta była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków gminnych oraz ze składek członkowskich wpłacanych przez właścicieli gruntów bezpośrednio sąsiadujących z Pintusem do spółki melioracyjnej. Mamy informację, że na początku lutego tego roku prace na Pintusie w kierunku kanału Obry zostaną wznowione.
  - Drogi – ul. Bernardowska – utwardziliśmy część płytami jumbo w celu zatrzymania wód deszczowych, aby chociaż częściowo powstrzymać zalewanie ul. Bernardowskiej i Drzymały. Ul. Wąska – nastąpił odbiór końcowy ul. Wąskiej, która była budowana w dwóch etapach, łącznie z ul. Łąkową. Ul. Jeziorna – w 2017 roku mieliśmy umowę z samorządem gminnym o podziale kosztów dotyczących remontu ul. Jeziornej, gdzie całkowity koszt miał wynosić około 50 tys. zł. W naszej gestii miało być przygotowanie podłoża i ułożenie płyt. Wykonała to dla nas firma pana Andrzeja Nowaka, natomiast z gminy otrzymaliśmy kamień na podłoże i płyty, które podczas budowy drogi tej właściwej będą zdemontowane i mogą posłużyć innym. 
- Ścieżka rowerowa z Obry do Świętna – Dzięki wyrozumiałości właścicieli lasów, doszło do kilku spotkań i porozumienia w sprawie dzierżawy, a potem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej. Odbieramy różne głosy co do sposobu budowy tej ścieżki, jednak faktem jest ,że została ona wybudowana zgodnie z warunkami technicznymi nadleśnictwa Sława. Bardzo ważne jest to, że korzystając z tej ścieżki możemy się czuć na niej bezpiecznie.  
- Przedszkole – Jednym z największych sukcesów minionej kadencji była budowa i otwarcie nowego przedszkola w Obrze. Dzięki środkom unijnym i samorządowym mamy przedszkole na miarę XXI wieku. Piękne, jasne, duże kolorowe sale, nowocześnie wyposażone. Marzyliśmy o takim przedszkolu od lat. 
- W naszej miejscowości odbyło się wiele innych wydarzeń godnych zainteresowania, chociażby "Sylwester pod chmurką". Co roku  w Sylwestra spotykamy się w centrum wsi, aby muzyką, śpiewem i tańcem pożegnać Stary i przywitać Nowy Rok. Mała lampka szampana, czy jak ostatnio na rozgrzewkę, grzane winko, pokazuje nam jak sympatycznie i miło można spędzić wspólnie każdą chwilę, którą obdarowuje nas los.
Wszystkie te wydarzenia można obejrzeć na poniższych slajdach lub na naszej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę! 

 Ad.3
 
 Pani Sołtys przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za 2018 rok. 

 Ad.4 
Wybór Sołtysa. Padła tylko jedna kandydatura Pani Anny Piskorskiej. W głosowaniu wzięło udział 135 osób z których 124 zagłosowało na tak, a 11 za nie. W wyniku głosowania Pani Anna Piskorska została wybrana Sołtysem Obry na następną kadencję. Następnie dokonano wyboru Rady Sołeckiej. Padały różne nazwiska, nie każdy jednak wyraził zgodę na to, aby zająć się pracą społeczna na rzecz naszej miejscowości w końcu wybrano 10 osobową Radę Sołecką w Obrze, w której skład weszli:
 Lorenz Jakub 
 Drzymała Jerzy 
 Hajduk Maria Anna 
 Kula Zbigniew 
 Nowicki Andrzej 
 Orlikowski Mieczysław 
 Paździor Agnieszka 
 Tomiak Ireneusz 
 Tomys Tomasz 
 Zygalska Mariola 
Gratulujemy i życzymy wszystkim owocnej współpracy. 
Na tym zebranie zakończono.
liczba odwiedzin: 281363 online: 1
Copyright © Obra. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Strona główna
Kontakt